PÉCS VÁROSI CIVIL PORTÁL

Jogi háttér

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről - az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó részek - hatályon kívül
  Letöltés
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  Letöltés
 • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
  Letöltés
 • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
  Letöltés
 • A 2013. évi V. törvény, a Ptk. 2014. március 15-től hatályos változata
  Letöltés
 • A 2013. évi V. törvény, Ptk. 2017. január 1-jétől hatályos változata
  Letöltés
 • A közigazgatási és igazságügyi miniszter 5/2012. (II. 16.) KIM rendelete a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről
  Letöltés
 • magyarázat az új Ptk-hoz
  Letöltés
 • Segédlet a civil szervezetekre vonatkozó szabályokhoz
  Letöltés